ដំណើរការក្លាយទៅជាម្ចាស់ជើងឯក World Cup ២០១៨ របស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិបារាំង

ដំណើរការក្លាយទៅជាម្ចាស់ជើងឯក World Cup ២០១៨ របស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិបារាំង

១៦ កក្កដា ២០១៨ (19:56)

កប.អនឡាញ - ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិបារាំង និងគ្រូបង្វឹក Didier Deschamps បានក្លាយទៅជាម្ចាស់ជើងឯក World Cup ជាលើកទី២ ក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តនៃបាល់ទាត់បារាំង។ សូមសម្លឹងមើលឡើងវិញនូវដំណើរការក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯក World Cup នៅឆ្នាំនេះរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិបារាំង។

go top