កីឡាករិនី Nguyen Thi That ទទួលបាននូវមេដាយមាសអាស៊ីជាលើកដំបូងសំរាប់ការប្រណាំងកង់សំរាប់ស្ត្រី វៀតណាម

កីឡាករិនី Nguyen Thi That ទទួលបាននូវមេដាយមាសអាស៊ីជាលើកដំបូងសំរាប់ការប្រណាំងកង់សំរាប់ស្ត្រី វៀតណាម

១២ កុម្ភៈ ២០១៨ (21:15)

កប.អនឡាញ - អ្នកនាង Nguyen Thi That ជាកីឡាករិនីធាក់កង់លេខមួយរបស់វៀតណាម បានឈ្នះមេដាយមាសដ៏ឆ្នើមនៅក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងកង់អាស៊ីនាថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ នៅប្រទេសភូមា។

go top