លក្ខណៈពិសេសនៃផ្សារណាត់តំបន់ភ្នំខេត្ដ Lao Cai

លក្ខណៈពិសេសនៃផ្សារណាត់តំបន់ភ្នំខេត្ដ Lao Cai

១៣ កក្កដា ២០១៨ (21:20)

កប.អនឡាញ - តាំងពីយូរលង់មកហើយ ផ្សារណាត់តំបន់ភ្នំខេត្ដ Lao Cai បានក្លាយជាគោលដៅដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសពេលមកទស្សនា Sa Pa ម្តងៗ ជាពិសេសពួកគេចូលចិត្ដមកទស្សនាផ្សារណាត់ Muong Hum, Y Ty នៅស្រុក Bat Xat និងផ្សារណាត់ Coc Ly, Bac Ha, Lung Phinh នៅស្រុក Bac Ha ជាដើម។

go top