កម្មវិធី “ផ្ដល់កម្លាំងនៅរដូវប្រឡង” របស់និស្សិតនៅទីក្រុងហូជីមិញមិនត្រឹមតែបានធ្វើឡើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃប្រឡងប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអូសបន្លាយដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែសីហា ដើម្បីជួយឲ្យបេក្ខជនក្នុងការស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានជ្រើសរើសបេក្ខជនចុះឈ្មោះចូលរៀន។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនសូមចុះផ្សាយរូបថតមួយចំនួនអំពីនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្ដ “ផ្ដល់កម្លាំងចិត្ដនៅរដូវប្រឡង” នៅទីក្រុងហូជីមិញ។

leftcenterrightdel
និស្សិតស្ម័គ្រចិត្ដលើកទឹកចិត្ដបេក្ខជននៅពេលប្រឡង

 

leftcenterrightdel
ជួយបេក្ខជននៅពេលរដូវភ្លៀង

 

leftcenterrightdel
ផ្ដល់កម្លាំងចិត្ដដល់បេក្ខជន

 

leftcenterrightdel
ជួយឲ្យបេក្ខជនត្រូវរងរបួសជើងនៅមណ្ឌលប្រឡងនៃសាលាអនុវិទ្យាល័យ Tran Van On

 

leftcenterrightdel
ថ្នាក់ដឹកនាំមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនបានលើកទឹកចិត្ដនិស្សិយស្ម័គ្រចិត្ដ

បកប្រែដោយ Pham Diep