ផ្កាចម្រុះពណ៌បញ្ចេញសម្រស់នៅនិទាឃរដូវ

ផ្កាចម្រុះពណ៌បញ្ចេញសម្រស់នៅនិទាឃរដូវ

២១ កុម្ភៈ ២០១៨ (19:08)

កប.អនឡាញ - នៅពេលនិទាឃរដូវមកដល់ និងចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីវៀតណាម បានមកដល់ក៏ស្របពេលផ្កាគ្រប់ប្រភេទរីកយ៉ាងស្គុះស្គាយលើទូទាំងប្រទេសវៀតណាម។

go top