សកម្មភាពជាច្រើននៃពិធីបុណ្យអកអំបុក ប្រណាំងទូក-ង ឆ្នាំ២០១៨

សកម្មភាពជាច្រើននៃពិធីបុណ្យអកអំបុក ប្រណាំងទូក-ង ឆ្នាំ២០១៨

១៥ វិច្ឆិកា ២០១៨ (21:08)

កប.អនឡាញ - ពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ថ្ងៃទី ២២ វិចិ្ឆកា នៅខេត្ត Soc Trang វៀតណាម នឹងប្រព្រឹត្តទៅពិធីបុណ្យអកអំបុក ប្រណាំងទូក-ង ជាប្រពៃណីរបស់ខេត្ត Soc Trang ឆ្នាំ២០១៨ ដោយមានសកម្មភាពកំសាន្តជាច្រើនដែលពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណវប្បធ៌មរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរណាមបូ (ជនរួមជាតិខ្មែរនៅភាគខាងត្បូងវៀតណាម)។

go top