ការតាំងបង្ហាញទស្សនាវដ្តី កាសែតក្រោមប្រធានបទ “អបអរសាទរបក្ស ជូនពរឆ្នាំថ្មី”

ការតាំងបង្ហាញទស្សនាវដ្តី កាសែតក្រោមប្រធានបទ “អបអរសាទរបក្ស ជូនពរឆ្នាំថ្មី”

១៦ មករា ២០១៩ (20:42)

កប.អនឡាញ - ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៨៩ ឆ្នាំនៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម (ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៣០/ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩) បណ្ណាល័យយោធាបានរៀបចំការតាំងបង្ហាញសៀវភៅក្រោមប្រធានបទ “អបអរសាទរបក្ស ជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ២០១៩”។

go top