ពិធីបុណ្យបានបើកលើគ្រប់ទីកន្លែងនៅវៀតណាម

ពិធីបុណ្យបានបើកលើគ្រប់ទីកន្លែងនៅវៀតណាម

២២ កុម្ភៈ ២០១៨ (21:08)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២១ ខែកុម្ភៈ គ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាម បានប្រព្រឹត្តទៅការបើកពិធីបុណ្យប្រពៃណីយ៉ាងសប្បាយរីករាយ។

go top