វៀតណាមចូលរួមមហោស្រពវប្បធម៌ និងម្ហូបអាហារអាស៊ីនៅ អេហ្ស៊ីប

វៀតណាមចូលរួមមហោស្រពវប្បធម៌ និងម្ហូបអាហារអាស៊ីនៅ អេហ្ស៊ីប

១៩ វិច្ឆិកា ២០១៨ (19:11)

នាថ្ងៃទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា សមាគមភរិយាការទូតអាស៊ីប្រចាំនៅទីក្រុងគែរ ប្រទេសអេហ្ស៊ីបបានរៀបចំ មហោស្រពវប្បធម៌ ម្ហូបអាហារ និងគ្រឿងសិប្បកម្ម វិចិត្រសិល្បៈអាស៊ី។

go top