វិស័យអប់រំរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជាត្រូវបានពង្រឹង និងពង្រីក

វិស័យអប់រំរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជាត្រូវបានពង្រឹង និងពង្រីក

២៥ ឧសភា ២០១៨ (20:52)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២៤ ឧសភា នៅស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រព្រឹត្តទៅពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាង មហាវិទ្យាល័យ Kien Giang (វៀតណាម) និង សាកលវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម កំចាយមារ (កម្ពុជា)។

go top