អង់គ្លេសអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមានគោលជំហរយ៉ាងទន់ភ្លន់ថែមទៀត

អង់គ្លេសអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមានគោលជំហរយ៉ាងទន់ភ្លន់ថែមទៀត

២១ កញ្ញា ២០១៨ (22:39)

អង់គ្លេសនឹងចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ឬហៅថា Brexit ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយប្រសិន​បើថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកក្នុងប្លុកនេះគ្មានទស្សនៈយ៉ាងទន់ភ្លន់ថែមទៀតអំពីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសអៀរឡង់។

go top