អាមេរិកអះអាងអំពីផែនការដកទ័ពចេញពីស៊ីរី ប៉ុន្តែនៅតែប្រយុទ្ធប្រឆាំង IS

អាមេរិកអះអាងអំពីផែនការដកទ័ពចេញពីស៊ីរី ប៉ុន្តែនៅតែប្រយុទ្ធប្រឆាំង IS

១១ មករា ២០១៩ (20:55)

នាថ្ងៃទី ១០ ខែមករា លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថា វ៉ាស៊ីនតោននឹងដកទ័ពចេញពីស៊ីរី ខណៈដែលនៅតែបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងអង្គការរដ្ឋឥស្លាមស្វ័យប្រកាស (IS)។

go top