កូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងប្តេជ្ញារក្សាសន្ទុះនៃការផ្សាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយគ្នា

កូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងប្តេជ្ញារក្សាសន្ទុះនៃការផ្សាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយគ្នា

១២ កុម្ភៈ ២០១៨ (21:14)

កប.អនឡាញ- យោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌ស៊ិនហួរ (ប្រទេសចិន) ដែលដកស្រង់ពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈិមកូរ៉េខាងជើង (KCNA) កាលពីថ្ងៃ ទី១០ ខែកុម្ភៈ បានឲ្យដឹងថា កូរ៉េខាងជើង និងកូរ៉េខាងត្បូងបានសន្យាការរក្សាសន្ទុះនៃការផ្សាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េឡើងវិញជាមួយគ្នា។

go top