កម្ពុជាអបអរសាទរខួបលើកទី៤០ នៃទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម

កម្ពុជាអបអរសាទរខួបលើកទី៤០ នៃទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម

៨ មករា ២០១៩ (22:24)

នាព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែមករា នៅរាជធានីភ្នំពេញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ រួមជាមួយតំណាងក្រសួង ស្ថាប័ននានានៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចូលរួមពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី៤០ នៃទិវាជ័យជំនះ ៧ មករា (ថ្ងៃទី៧ ខែមករា ១៩៧៩-ថ្ងៃទី៧ខែមករា២០១៩) ផ្តួលរលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុល ពត។

go top