កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ដ្រីការបរទេសអាស៊ាន

កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ដ្រីការបរទេសអាស៊ាន

២៨ មេសា ២០១៨ (21:29)

កប.អនឡាញ - ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី ៣២ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ មេសា នៅប្រទេសសិង្ហបុរី បានប្រព្រឹត្ដទៅកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ដ្រីការបរទេសអាស៊ាន (AMM)។ លោក Pham Binh Minh ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រ និងជារដ្ឋមន្ដ្រីការបរទេសវៀតណាមបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះ។

go top