រសជាតិពិសេសនៃម្ហូបអាហារអាស៊ាន

រសជាតិពិសេសនៃម្ហូបអាហារអាស៊ាន

១៩ កុម្ភៈ ២០១៨ (22:34)

កប.អនឡាញ - ស្ថិតក្នុងចំណោមព្រឹត្តការណ៍រំលឹកខួបលើកទី ៥០ កំណើត អាស៊ាន នៅសណ្ឋាគារ Dusit Thani ទីក្រុង Pattaya ប្រទេសថៃ ពិធីម្ហូបអាហារអាស៊ានដែលរៀបចំដោយទ័ពជើងទឹករបស់ប្រទេសអាស៊ានទទួលបានការវាយតំលៃខ្ពស់ពីមិត្តភក្តិអន្តរជាតិ។

go top