ព្រះសង្ឃ និងពុទ្ធបរិស័ទឡាវ-វៀតណាមនៅប្រទេសឡាវចូលរួមពិធីបង្សុកូលរំលឹកវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang

ព្រះសង្ឃ និងពុទ្ធបរិស័ទឡាវ-វៀតណាមនៅប្រទេសឡាវចូលរួមពិធីបង្សុកូលរំលឹកវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang

២៤ កញ្ញា ២០១៨ (21:11)

នាយប់ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា នៅវត្ត Phat Tich Lao នៅរដ្ឋធានីវៀងច័ន្ទ ប្រទេសឡាវ ព្រះសង្ឃ ពុទ្ធសាសនិក និងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមរាប់រយនាក់ ដែលកំពុងរស់នៅ សិក្សារៀនសូត្រ និងធ្វើការនៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទបានចូលរួមពិធីបង្សុកូលរំលឹកវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang។

go top