យុទ្ធនាការស្វែងរកជនរងគ្រោះក្នុងគ្រោះធ្លាក់យន្តយោះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី​នឹងប្រព្រឹត្ត​ទៅក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ

យុទ្ធនាការស្វែងរកជនរងគ្រោះក្នុងគ្រោះធ្លាក់យន្តយោះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី​នឹងប្រព្រឹត្ត​ទៅក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ

៣១ តុលា ២០១៨ (21:01)

នាថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតស្ដីពីការដែលយន្តហោះ Lion Air JT 610 ត្រូវបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែតុលានោះ លោក Didi Hamzar តំណាងទីភ្នាក់ងារស្វែងរក និងជួយសង្គ្រោះជាតិឥណ្ឌូណេស៊ី (Basarnas) បានឲ្យដឹងថា ពេលវេលាអនុវត្តន៍រាល់សកម្មភាពស្វែងរកយន្តហោះ ដែលត្រូវធ្លាក់ គ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ។

go top