ស.ប.ប កូរ៉េ និងរុស្ស៊ីបង្កើនការទាក់ទងជាន់ខ្ពស់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើន

ស.ប.ប កូរ៉េ និងរុស្ស៊ីបង្កើនការទាក់ទងជាន់ខ្ពស់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើន

១៩ មិនា ២០១៩ (21:08)

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកណ្តាល ស.ប.ប កូរ៉េ (KCNA) បានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនាថា កូរ៉េខាងជើង និងរុស្ស៊ីបានឯកភាពគ្នាជំរុញការទាក់ទងជាន់ខ្ពស់ ព្រមទាំងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនទៀតផង។

go top