ប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនដាក់ក្ដីសង្ឈឹមច្រើនទៅលើជំនួបកំពូលរុស្ស៊ី - អាមេរិក

ប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនដាក់ក្ដីសង្ឈឹមច្រើនទៅលើជំនួបកំពូលរុស្ស៊ី - អាមេរិក

១៦ កក្កដា ២០១៨ (19:56)

នាថ្ងៃទី ១៥ កក្កដា ប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានឲ្យដឹងថា៖ លោកមិនដាក់ក្ដីសង្ឃឹមច្រើនទៅលើជំនួបកំពូលរុស្ស៊ី - អាមេរិក នាថ្ងៃទី ១៦ កក្កដាឡើយ។ ជាក់ស្ដែងក្នុងការឆ្លើយសម្ភាសន៍តាមរយៈកាណាល់ទូរទស្សន៍ CBS ថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកបានវាយតម្លៃថា លោកទៅកាន់ទីក្រុង Helsinki ដោយមានការរំពឹងទុកថា នឹងគ្មាន"លទ្ធផលអាក្រក់" នៅឡើយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំ។

go top