វៀតណាម និងកូរ៉េខាងត្បូងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម

វៀតណាម និងកូរ៉េខាងត្បូងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម

១៩ មិនា ២០១៩ (21:08)

កប.អនឡាញ - ក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ខ្សែកាបវៀតណាម និងសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកូរ៉េខាងត្បូងសហការជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មវៀតណាម គ្រោងនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលា “Korean Sourcing Fair ឆ្នាំ២០១៩” នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា នៅទីក្រុង Seoul ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង សំដៅជំរុញទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី វៀតណាម - កូរ៉េខាងត្បូង។

go top