ការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ APEC 2018 ត្រូវបានបញ្ចប់

ការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ APEC 2018 ត្រូវបានបញ្ចប់

១៤ វិច្ឆិកា ២០១៨ (21:00)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ១២ និងទី១៣ ខែវិច្ឆិកា នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអន្តរជាតិ នៃរដ្ឋធានី Port Moresby ប្រទេស Papua New Guinea បានប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចប្រជុំបូកសរុបបណ្តាមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) ។ នេះគឺជាកិច្ចប្រជុំដំបូងបង្អស់ សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួននៃកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC លើកទី ២៦ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកា។ គណៈប្រតិភូវៀតណាមរួមមានតំណាងនៃក្រសួងការបរទេស និងក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះ ។

go top