សិក្ខាសាលាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរវាងវៀតណាម និងប៉ូឡូញ

សិក្ខាសាលាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរវាងវៀតណាម និងប៉ូឡូញ

២២ កញ្ញា ២០១៨ (19:08)

កប.អនឡាញ - ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសប៉ូឡូញ នារសៀលថ្ងៃ២១ កញ្ញា លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម Truong Hoa Binh បានអញ្ជើញចូលរួម និងមានប្រសាសន៍នៅសិក្ខាសាលាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរវាងវៀតណាមនិងប៉ូឡូញ ដែលរៀបចំឡើងនៅព្រឹទ្ធសភាប៉ូឡូញ។

go top