កាសែតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមទៅទស្សនាកិច្ច​ និងអបអរសាទរជូន​ចំ​ពោះ​ស្ថាប័ន វិ​ទ្យា​ស្ថាន​ និង​សាលាមួយ​ចំនួន​ ក្នុងឱកាសទិវាគ្រូបង្រៀនវៀតណាម

កាសែតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមទៅទស្សនាកិច្ច​ និងអបអរសាទរជូន​ចំ​ពោះ​ស្ថាប័ន វិ​ទ្យា​ស្ថាន​ និង​សាលាមួយ​ចំនួន​ ក្នុងឱកាសទិវាគ្រូបង្រៀនវៀតណាម

២០ វិច្ឆិកា ២០១៨ (21:04)

កប.អនឡាញ - ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី៣៦ ទិវាគ្រូបង្រៀនវៀតណាម (20-11-1982 / 20-11-2018) នាថ្ងៃទី១៩ វិច្ឆិកា ក្រុមការ​ងារ​នៃ​ការ​សែត​កង​ទ័ព​ប្រ​ជា​ជន​វៀត​ណាម​បានទៅទស្សនកិច្ច​ និងអបអរសាទរជូន​ចំ​ពោះ​ស្ថាប័ន វិទ្យា​ស្ថាន​ និងសាលាមួយ​ចំ​នួន​នៅក្នុង និងក្រៅកងទ័ពប្រជាជន​វៀតណាម។

go top