មួយឆ្នាំពោរពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនា

មួយឆ្នាំពោរពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនា

២១ កុម្ភៈ ២០១៨ (19:08)

កប.អនឡាញ - ឆ្នាំថ្មីជិតឈានមកដល់ហើយ ក្រឡេកមើលមកឆ្នាំទៅ យើងបានយើញថា នេះជាឆ្នាំដែលពោរពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនា និងការរួមវិភាគទានក្នុងសង្គមរបស់ការសែតកងទ័ពប្រជាជន។

go top