យុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅទីក្រុងហូជីមិញបើកយុទ្ធនាការរដូវក្តៅឆ្នាំ២០១៨

យុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅទីក្រុងហូជីមិញបើកយុទ្ធនាការរដូវក្តៅឆ្នាំ២០១៨

១៦ កក្កដា ២០១៨ (19:56)

កប.អនឡាញ - កាលពីថ្ងៃទី១៥ កក្កដា សម្ព័ន្ធសមាគមយុវជននិងសមាគមនិស្សិតនៅទីក្រុង​ហូជី​មិញបានរៀបចំយុទ្ធនាការរដូវក្ដៅឆ្នាំ ២០១៨។ លោក Nguyen Thien Nhan លេខាគណៈ​កម្មាធិការបក្សទីក្រុងហូជីមិញបានអញ្ជើញចូលរួម និងមានអនុសាសន៍ក្នុងពិធី។

go top