ការហ្វឹកហ្វឺនជំនាញប្រវត្តិសាស្រ្តយោធាដល់នាយទាហានកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ

ការហ្វឹកហ្វឺនជំនាញប្រវត្តិសាស្រ្តយោធាដល់នាយទាហានកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ

១៨ កញ្ញា ២០១៨ (21:56)

កប.អនឡាញ - នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា វគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដល់នាយទាហានកងយោធពលខេមរភូមិន្ទត្រូវបានបើកនៅអង្គភាពលេខ៨៧១ នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននយោបាយកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម។

go top