កិច្ចប្រជុំលើកទី១៦ នៃគណៈកម្មការចំរុះវៀតណាម - កម្ពុជា

កិច្ចប្រជុំលើកទី១៦ នៃគណៈកម្មការចំរុះវៀតណាម - កម្ពុជា

១៨ ឧសភា ២០១៨ (20:23)

កប.អនឡាញ - នៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា កិច្ចប្រជុំលើកទី១៦ នៃគណៈកម្មការចំរុះ វៀតណាម - កម្ពុជា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេស ត្រូវ​បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហាណូយ ក្រោមសហអធិបតីភាពរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក Pham Binh Minh និងទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា លោកប្រាក់ សុខុន។

go top