ប្រជាជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាអបអរទិវាគ្រូបង្រៀនវៀតណាម

ប្រជាជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាអបអរទិវាគ្រូបង្រៀនវៀតណាម

១៩ វិច្ឆិកា ២០១៨ (19:11)

កប.អនឡាញ - ល្ងាចថ្ងៃទី ១៧ វិច្ឆិកា នៅរាជធានីភ្នំពេញ សមាគមខ្មែរ - វៀតណាមនៅកម្ពុជាបានប្រារព្ធខួបលើកទី ៣៦ ទិវាគ្រូបង្រៀនវៀតណាម (២០ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៨២ - ២០ វិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៨) ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងនៃស្ថាប័ននានានៅក្បែរស្ថានទូតវៀតណាម សហគ្រាសវៀតណាមនៅកម្ពុជា រួមជាមួយគ្រូបង្រៀនដើមកំណើតវៀតណាមជាច្រើនទៀតផង។

go top