អនុវត្ដភារកិច្ចការពារអធិបតេយ្យកោះសមុទ្រនាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី

អនុវត្ដភារកិច្ចការពារអធិបតេយ្យកោះសមុទ្រនាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី

១៨ កុម្ភៈ ២០១៨ (22:10)

កប.អនឡាញ - ប៉ុន្មានថ្ងៃនៃឆ្នាំថ្មី ២០១៨ កម្មាភិបាល យុទ្ធជននៅតំបន់កងឆ្មាំសមុទ្រលេខ ៤ (Phu Quoc ខេត្ដ Kien Giang ) អនុវត្ដបានល្អនូវភាកិច្ចយាមល្បាតជាប្រចាំនៅសមុទ្រ ដើម្បីការពារអធិបតេយ្យកោះសមុទ្រដ៏ពិសិដ្ឋរបស់មាតុភូមិ។

go top