លើកកម្ពស់ភាពចាស់ទុំនយោបាយដល់កម្មាភិបាល យុទ្ធជនដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពនៃកោះ សមុទ្រ វៀតណាម

លើកកម្ពស់ភាពចាស់ទុំនយោបាយដល់កម្មាភិបាល យុទ្ធជនដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពនៃកោះ សមុទ្រ វៀតណាម

១៨ មិនា ២០១៩ (21:00)

កប.អនឡាញ - តំបន់សមុទ្រកងទ័ពជើងទឹកលេខ២ វៀតណាមជានិច្ចកាលបំពេញភារកិច្ចនៃការហ្វឹកហ្វឺន ត្រៀមប្រយុទ្ធ យាមល្បាត គ្រប់គ្រង និងការពារអធិបតេយ្យភាព កោះ សមុទ្រ តំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមប្រកបដោយមឹងម៉ាត់ ។

go top