រូបភាពមួយចំនួននៃសកម្មភាពរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Luong Cuong ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសឡាវ និងកម្ពុជា

រូបភាពមួយចំនួននៃសកម្មភាពរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Luong Cuong ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសឡាវ និងកម្ពុជា

២៣ កញ្ញា ២០១៨ (21:34)

កប.អនឡាញ - ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ និងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា) របស់គណៈប្រតិភូយោធាជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននយោបាយកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម ដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Luong Cuong ប្រធានអគ្គស្នងការនយោបាយកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម ត្រូវបានបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ។

go top