កម្មវិធីប្រជុំផ្លាស់ប្តូរព្រំដែនមិត្តភាព វៀតណាម - ចិន លើកទី៥

កម្មវិធីប្រជុំផ្លាស់ប្តូរព្រំដែនមិត្តភាព វៀតណាម - ចិន លើកទី៥

២០ វិច្ឆិកា ២០១៨ (21:04)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកា កម្មវិធីប្រជុំផ្លាស់ប្តូរព្រំដែនមិត្តភាព វៀតណាម - ចិន លើកទី ៥ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្ត Cao Bang នៃប្រទេសវៀតណាម និងខេត្តក្វាងស៊ី នៃប្រទេសចិន។

go top