លោក Peter Cosgrove អគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកងពេទ្យកំរិត២ លេខ១ របស់វៀតណាម

លោក Peter Cosgrove អគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកងពេទ្យកំរិត២ លេខ១ របស់វៀតណាម

២៦ ឧសភា ២០១៨ (21:34)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២៥ ឧសភា នៅទីក្រុងហូជីមិញ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅវៀតណាម លោក Peter Cosgrove អគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលីបានទៅទស្សនានិងជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មាភិបាល បុគ្គលិកកងពេទ្យកំរិត២ លេខ១ របស់វៀតណាមស្ថិតនៅមន្ទីរពេទ្យយោធាលេខ១៧៥ នៃក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម។

go top