កងពេទ្យយោធាមួកខៀវ

កងពេទ្យយោធាមួកខៀវ

២១ កុម្ភៈ ២០១៨ (19:08)

កប.អនឡាញ - ពួកគេជាវេជ្ជបណ្ឌិតនារី គ្រូពេទ្យនារី ដំបូងបង្អស់របស់វៀតណាមឈរក្នុងជួរកម្មាភិបាលនៃ កងពេទ្យកម្រិតពីរដើម្បីត្រៀមខ្លួនបំពេញបេសកកម្ម រក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេស ស៊ូដង់ខាងត្បូង (អាហ្វ្រិក)។

go top