បញ្ជាការដ្ឋានការពារវិមានតម្កល់សពលោកប្រធានហូជីមិញ និងកាសែតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមចុះហត្ថលេខាលើកម្មវិធីសហការក្នុងការងារ

បញ្ជាការដ្ឋានការពារវិមានតម្កល់សពលោកប្រធានហូជីមិញ និងកាសែតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមចុះហត្ថលេខាលើកម្មវិធីសហការក្នុងការងារ

២១ មិនា ២០១៩ (22:48)

កប.អនឡាញ - នារសៀល ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា នៅទីក្រុងហាណូយ បញ្ជាការដ្ឋានការពារវិមានតម្កល់សពលោកប្រធានហូជីមិញ និងកាសែតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើកម្មវិធីសហការក្នុងការងារ ដែលផ្តោតទៅលើការអប់រំ និងឃោសនាអំពីរយៈពេល ៥០ ឆ្នាំរក្សា និងការពារយ៉ាងសុវត្ថិភាពសពលោកប្រធានហូជីមិញ (១៩៦៩-២០១៩)។ អញ្ជើញចូលរួមពិធីមានវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងកម្មាភិបាលរបស់អង្គភាពទាំងពីរ។

go top