កងពលតូចលេខ១២៧ (តំបន់ទ័ពជើងទឹកទី៥) ប្រារព្ធខួបលើកទី៤០នៃថ្ងៃប្រពៃណី

កងពលតូចលេខ១២៧ (តំបន់ទ័ពជើងទឹកទី៥) ប្រារព្ធខួបលើកទី៤០នៃថ្ងៃប្រពៃណី

២៧ ឧសភា ២០១៨ (22:16)

កប.អនឡាញ - នារសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា កងពលតូចលេខ១២៧ (តំបន់ទ័ពជើងទឹកទី៥) បានប្រារព្ធខួបលើកទី៤០ឆ្នាំ នៃថ្ងៃប្រពៃណី (27-5-1978 / 27-5-2018) ។

go top