បេសកកម្មរក្សាសន្ដិភាពបានបញ្ជាក់ពីតួនាទី និងសេចក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់វៀតណាម

បេសកកម្មរក្សាសន្ដិភាពបានបញ្ជាក់ពីតួនាទី និងសេចក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់វៀតណាម

៣០ កញ្ញា ២០១៨ (19:49)

កប.អនឡាញ - បន្ទាប់ពីជិត ៥ ឆ្នាំត្រៀមរៀបចំ ពិធីចេញដំណើរទៅបំពេញភារកិច្ចនៅគណៈបេសកកម្មរក្សាសន្ដិភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងរបស់កងពេទ្យកំរិត២ លេខ១ បានប្រព្រឹត្តឡើងនាថ្ងៃទី១ តុលា ឆ្នាំ២០១៨។

go top