បើកចេញឱកាសថ្មីសំរាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាម និងកាណាដា ជួយលើកកម្ពស់កិត្យានុភាព របស់វៀតណាម

បើកចេញឱកាសថ្មីសំរាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាម និងកាណាដា ជួយលើកកម្ពស់កិត្យានុភាព របស់វៀតណាម

៨ មិថុនា ២០១៨ (19:00)

កប.អនឡាញ -តាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី កាណាដាលោក Justin Trudeau នាយករដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេសមានខឿន ឧស្សាហកម្មអភិវឌ្ឍលើកទី៧ (G7) បើកទូលាយ និងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសកាណាដាចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា។

go top