ជម្រុញទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាម និងអាល់ហ្សេរីឲ្យស៊ីជម្រៅ

ជម្រុញទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាម និងអាល់ហ្សេរីឲ្យស៊ីជម្រៅ

១៤ កក្កដា ២០១៨ (16:17)

កប.អនឡាញ - តាមការអញ្ជើញរបស់លោក Pham Binh Minh ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអាល់ហ្សេរី លោក Abdelkader Messahel បានបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀតណាមពីថ្ងៃ១៣ ដល់ថ្ងៃ១៤ កក្កដា។

go top