វៀតណាម និងរុស្ស៊ីបន្តពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

វៀតណាម និងរុស្ស៊ីបន្តពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

២០ វិច្ឆិកា ២០១៨ (21:04)

តាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc នាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល នៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក Dmitry Medvedev បានអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការមកកាន់វៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកា។

go top