ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន និងកាសែតរួមដំណើរជាមួយក្រសួងការបរទេសលើវិស័យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន​​កិច្ចការបរទេស

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន និងកាសែតរួមដំណើរជាមួយក្រសួងការបរទេសលើវិស័យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន​​កិច្ចការបរទេស

១៦ មករា ២០១៩ (20:42)

កប.អនឡាញ - ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីតេតវៀតណាម ២០១៩ នាថ្ងៃទី១៥ ខែមករា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក Pham Binh Minh បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន និងកាសែតនានា។

go top