លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Vu Duc Dam បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យវត្ត Bai Dinh

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Vu Duc Dam បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យវត្ត Bai Dinh

២២ កុម្ភៈ ២០១៨ (21:08)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ នៅវត្ត Bai Dinh (ខេត្ត Ninh Binh - ភាគខាងជើងវៀតណាម) សមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាម បានប្រារព្វឡើងពិធីបុណ្យវត្ត Bai Dinh ឆ្នាំ២០១៨។ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Vu Duc Dam និងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Ninh Binh រួមជាមួយភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនបានអញ្ជើញមកចូលរួមពិធីបុណ្យនេះ។

go top